Cooltherm ApS arbejder med Vvs-branchens kvalitetssikringssystem, Q-kvalitet, der sikre at vi lever op til de lovkrav og regler som der stilles til et autoriseret Vvs-firma. Kvalitetssikringssystemet bliver brugt i ventilations-, køle- og Vvs-branchen og godkendt af sikkerhedsstyrelsen, samt af rådgivende ingeniørvirksomheder og hovedentreprenører med ISO-9001 certificering.

Cooltherm ApS bliver auditeret igennem Dansk Vvs Kvalitet, hvilket sikre at vi altid er bekendt med og lever op til gældende standarder og normer. Kvalitetsstyringssystemet er udført i overensstemmelse med sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1039 af 8. december 2003, og senest godkendt maj 2013.