Serviceabonnement.

Er De tilmeldt et serviceabonnement hos Cooltherm ApS, sikrer De dem at deres gaskedel holdes i bedst mulig stand med et hovedeftersyn hvert 3., 2. eller hvert år afhængig af deres naturgasfyr.

Serviceaftalen sikrer Dem hjælp til deres gaskedel når det ikke virker uden at det koster arbejdsløn. Reservedele der evt. skal bruges ved et servicebesøg eller udkald, vil dog efterfølgende blive faktureret.

Med et serviceabonnement behøver De ikke tænke på eftersyn af deres gaskedel. Serviceaftalen med Cooltherm ApS betyder, at vi kommer og efterser anlægget automatisk efter de aftalte intervaller.

Serviceabonnement til dit naturgasfyr
Du kan vælge mellem fire forskellige serviceaftaler, som følger:

Abonnementstype: Pris pr. år
A1 Hovedeftersyn, hvert år uden frie tilkald: Kr. 1.050,-
A2 Hovedeftersyn, hvert år med frie tilkald: Kr. 1.350,-
A3 Hovedeftersyn, hvert 2. år uden frie tilkald: Kr. 550,-
A4 Hovedeftersyn, hvert 2. år med frie tilkald: Kr. 900,-
A5 Hovedeftersyn, hvert 3. år med frie tilkald: Kr. 750,-

Derudover tilbyder vi også et minitjek til kr. 480,-.

Priserne er inkl. moms. Priserne indeksreguleres hvert år pr. 1. januar.
Priserne er gældende pr. 1. januar 2008.

Hvilken serviceaftale og serviceinterval, du skal vælge, afhænger af dit naturgasfyr. De fleste nyere naturgasfyr kan nøjes med et eftersyn hvert 2. eller 3. år. Vores generelle anbefalinger samt lovkrav til en serviceaftale, som følger:

Kedeltype: Lovkrav: Anbefaling:
Gaskedler med åbent forbrændingskammer: Hvert 2. år
Gasblæseluftbrænder: Hvert 2. år
Gaskedler med lukket forbrændingskammer: Hvert 3. år.
Kondenserende gaskedler med et årsforbrug over 3.000 m3: Hvert år.
Kondenserende gaskedler med et årsforbrug under 3.000 m3: Hvert 2. år

Havariaftale:
Påbegyndes aftalen som en havariaftale, det vil sige, at hvis gaskedel og/eller -brænder ikke er i orden ved indgåelse af serviceaftalen, vil der blive opkrævet et engangsgebyr.
Ring til Cooltherm ApS for at få oplyst det pågældende gebyr.

Tilkald ved driftsstop:
I fyringssæsonen: 1. oktober til 30. april kl. 07.00 – 22.00 – alle ugens dage.
Udenfor fyringssæsonen: 1. maj til 30. september kl. 07.00 – 16.00 – alle ugens dage.

Hovedeftersyn omfatter: (udføres inden for normal arbejdstid)
• Generel vurdering af gasinstallationen og gaskedlens tilstand
• Eftersyn ifølge gaskedlens vedligeholdelsesvejledning
• Afprøvning af gasinstallationens tæthed
• Forbrændingsanalyse og evt. indregulering af brænder
• Afprøvning af gaskedlens sikkerhedsfunktioner
• Inspektion og afprøvning af frisklufttilførsel og aftræk
• Afprøvning af tryk i lukket ekspansionsbeholder
• Afprøvning af kedel- og varmtvandstermostater
• Rensning og justering af gaskedel og -brænder
• Udbedring af fejl på komponenter, der er omfattet af aftalen
• Rensning af snavssamler, når afspærringsventiler er monteret
• Udarbejdelse af servicerapport

Læs mere om vores betingelser for serviceabonnement, eller se vores kontrakt.