Gratis olietankeftersyn

posted in: Varme, VVS | 0

Lovliggørelse af olietanke

I følge Tankbekendtgørelsen skal villatanke efterleve bestemte kvalitetskrav. Kravene afhænger af, om tankene står inde eller ude. På alle installationer må der kun være ét rør fra tanken og ind til oliefyret. Det er ligeledes et lovkrav, at overjordiske tanke har monteret en overfyldningsalarm. Alarmen fortæller, hvornår tanken er fuld. Tanke købt hos Cooltherm ApS opfylder gældende krav i tankbekendtgørelsen.

Hvornår skal gamle overjordiske tanke sløjfes?
• Ståltanke med indvendig korrosionsbeskyttelse: efter 40 år.
• Alle øvrige ståltanke: efter 30 år.
• Overjordiske tanke af plast, opstillet udendørs: efter 25 år.
• Ståltanke, hvis fremstillingsår er ukendt, skal sløjfes senest 31.08.2008.
• Plasttanke, hvis fremstillingsår er ukendt, skal sløjfes senest 31.08.2008.

Hvornår skal nedgravede olietanke sløjfes?
• Med indvendig korrosionsbeskyttelse: efter 50 år.
• Uden indvendig korrosionsbeskyttelse: efter 40 år.
• Tanke, hvis fremstillingsår er ukendt, skal sløjfes senest 31.03.2010.
• De fleste Ajva-tanke af polyetylen skal på nuværende tidspunkt være sløjfet og de resterende senest 20 år efter
nedgravningen.
• Alle andre tanke skal sløjfes straks, hvis de ikke har udvendig glasfiberarmeret polyesterbelægning.

Få efterset din tank
Miljøstyrelsen anbefaler at tankejere, som er i tvivl om hvornår deres tank skal udskiftes
eller som i øvrigt er i tvivl om deres tankanlæg opfylder reglerne, får foretaget et tjek. (kilde www.mst.dk)

Vi udfører gratis eftersyn på din olietank. Kontakt os i god tid for et uforpligtende tjek af din tankinstallation via E-mail, eller kontakt Cooltherm ApS på Tel.: 42 13 83 00 // 70 30 27 27.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *